VÆRDIGRUNDLAG

Udvikling, humor, respekt/forståelse og tryghed

1. Udvikling

At kunne forstå og sætte sig ind i beboernes kompetencer og udviklingsmuligheder. For at kunne skabe udvikling og arbejde målrettet, er det vigtigt at vi som personale har en høj grad af faglig indsigt og forståelse for målgruppen. Da stedet er beboernes hjem, tilstræbes: en tryg og hyggelig atmosfære, og at man i samværet og samspillet med andre mennesker, udvikler sig og danner identitet.

2. Humor

Humoren er en fælles positiv oplevelse, hvor beboere og personale er jævnbyrdige. Vi anvender humor i konfliktsituationer som pædagogisk redskab og forsøger at vende konflikten til noget positivt. Humor kan være et pædagogisk redskab til at nedtone dårlige stemninger og et afledningsredskab.
Humor kan skabe fællesskabsfølelse/kontakt/god stemning.

3. Respekt og forståelse

Respekt mellem beboere og personale. Man skal kunne lytte og tage ønsker/problemer seriøse. Alle ønsker/problemer behandles med respekt. Personalet skal respektere og forstå beboernes ønsker, initiativ og behov, og betragte dem som ligeværdige medmennesker.
Tage et medansvar for fælles praktiske og pædagogiske beslutninger i forhold til den enkelte beboer.

a. Anerkendelse (respekt forståelse)
b. Medbestemmelse i tydelige rammer
c. Alle har ret til medbestemmelse i den udstrækning beboeren kan forstå og magte dette og til at gøre sin indflydelse gældende, men alle har også pligt til at tage et medansvar.

4. Tryghed

At kende sig selv og sin baggrund giver tryghed til at turde noget nyt.
Tryghed giver en platform for udvikling. Tryghed: forudsigelighed i hverdagen, nærværende voksne, Traditioner.

Værdigrundlaget er udarbejdet 2007 og gennemarbejdet på 2 kursusdage marts 2008 med deltagelse af ledelse og personale og ny evaluering på temadag d. 13.okt. 2011.

Værdigrundlag sættes jævnligt på dagsordenen på P-møder og har været genoptaget i forbindelse med udarbejdelse af visioner.
Værdigrundlaget ligger til grund for det pædagogiske grundlag som er udarbejdet senere.

Værdigrundlag, menneskesyn, strategier og visioner skal evalueres på et temamøde med personale og bestyrelse på temadag senest nov.2013.

Landlyst’s menneskesyn: Det humanistiske menneskesyn

Mennesket er et subjekt, et jeg, som har frihed, ansvar og menneskeværdighed.
Mennesket må aldrig betragtes som et middel.
Mennesket er altid et mål i sig selv, hvilket betyder, at det altid kan gøre krav på respekt for sin egen skyld.

Kilde: Etisk råd 1995.

Opholdssted for udviklingshæmmede siden 2004 i Als, Nordjylland

Landlyst er godkendt og etableret i 2004, som et bo- behandlings- og udviklingssted for voksne udviklingshæmmede med psykiske lidelser.

På Landlyst bestræber vi os på at skabe tryghed, trivsel og udvikling for vores beboere. Ligesom vi tager udgangspunkt i, at Landlyst er beboernes hjem.