SUPERVISION

Til specielle opgaver

Personalet på Landlyst modtager jævnligt fælles supervision, og har desuden mulighed for at få individuel supervision efter behov. Supervisorer vælges efter den konkrete opgave, og er ofte psykologer med speciale indenfor et specifikt område.

Der er udarbejdet efteruddannelsesplan for personalet på Landlyst, der tilrettelægges både ud fra et individuelt perspektiv og fra et organisatorisk perspektiv.

Opholdssted for udviklingshæmmede siden 2004 i Als, Nordjylland

Landlyst er godkendt og etableret i 2004, som et bo- behandlings- og udviklingssted for voksne udviklingshæmmede med psykiske lidelser.

På Landlyst bestræber vi os på at skabe tryghed, trivsel og udvikling for vores beboere. Ligesom vi tager udgangspunkt i, at Landlyst er beboernes hjem.