ØVRIGE POLITIKKER

Pårørende og netværk

Som ansat på Landlyst er det en pligt, at etablere et positivt samarbejde med forældrene/netværk. Vi fremstår som tryghedspersoner, der er troværdige i kontakten til familier/netværk. Vi respekterer anderledes levemåder og livsholdninger, som kan afvige fra den almindelige norm. I samarbejdet med forældre/netværk vil vi være professionelle, og ikke lade egne holdninger påvirke samarbejdet.

På Landlyst vægter vi de unges familier/netværk højt. Vi tager udgangspunkt i, at det kan være forældrene der har det største kendskab til beboeren, og de derved kan bidrage til et positivt forløb for beboeren og kan være vigtig samarbejdspartner. Forældrene vil, som oftest, være de gennemgående personer i beboernes liv, og vi betragter dem som ligeværdige samarbejdspartnere i den udstrækning beboeren tillader, og som er muligt.

Vi inspirerer beboeren til at holde en jævn og positiv kontakt til forældrene/netværk. Hvis beboeren ønsker det, vil personalet være støttende og vejledende i den kontakt beboeren måtte ønske.

Inddragelse af beboere

Beboer inddragelsen på Landlyst prioriteres højt, beboerne tager beslutninger i eget liv og i hverdagens tilrettelæggelse, i den udstrækning de ønsker og har ressourcer til det.

Vi ønsker de skal have så stor en grad af indflydelse som muligt på eget liv, og være med i alle beslutningsprocesser der vedrører dem personligt, men også fællesbeslutninger. De skal opleve at, bliver lyttet til, bliver anerkendt og taget seriøst, uanset hvilke udviklingshandicaps de har. Et hvert menneske er unikt og betydningsfuld, hvilket Landlyst har respekt for. Vores værdi grundlag er respekt – udvikling og humor.

Opholdssted for udviklingshæmmede siden 2004 i Als, Nordjylland

Landlyst er godkendt og etableret i 2004, som et bo- behandlings- og udviklingssted for voksne udviklingshæmmede med psykiske lidelser.

På Landlyst bestræber vi os på at skabe tryghed, trivsel og udvikling for vores beboere. Ligesom vi tager udgangspunkt i, at Landlyst er beboernes hjem.