Stillingsopslag

Fonden Buddumhuse har brug for vikarer og faste

medarbejdere snarest og løbende.

Kontakt os 😊

Vi er en fantastisk arbejdsplads med høj faglighed og stor trivsel. 

Som vikarer prioriterer vi studerende i uddannelser som: Pædagog, socialrådgiver, lærer, sygeplejerske, SOSU, ergoterapeut, psykolog eller lignende uddannelser. Men anden baggrund skal ikke holde dig tilbage.

Vi har især fokus på de menneskelige kompetencer; omsorgsevne og mentaliseringsevne.

Vi har indslusningsforløb til nye medarbejdere med undervisning i starten og løbende samt flere følgvagter sammen med faste medarbejdere.

 

Vi har både voksenafdelinger, et dagtilbud og nu et børne-ungeopholdssted.

På børne-ungeopholdsstedet, Helberskovgården, indskriver vi pt. børn og unge og i takt med, vi får flere, så har vi brug for flere medarbejdere. Men også hos de voksne beboere har vi brug for hjælp.

Læs mere her på vores hjemmeside: www.fondenbuddumhuse.dk 

Profil:

Det er vigtigt, at du besidder en robusthed og agerer roligt og tydeligt. Ydermere betyder det meget, at du er fleksibel og omstillingsparat, men også at du kan arbejde struktureret og kan støtte op om at vores beboerne får en tryg og forudsigelig hverdag. Det gode samarbejde mellem kolleger vægtes højt, og en god humor er betydningsfuld. Vi lægger vægt på at se løsninger frem for begrænsninger. 

Skriv en kortfattet ansøgning og fortæl lidt om dig selv.

Samtaler afholdes løbende.

Ansøgning kan fremsendes på adressen: Fonden Buddumhuse, att. Pia Andreassen, Buddumvej 40, Als, 9560 Hadsund eller via mail til Pia Andreassen: pia@fondenlandlyst.dk

Du er velkommen til at kontakte Pia på telefon 2818 9433 for uddybning af ovenstående eller pædagogisk leder Bente Sloth 22888539.

Tlf. tid: Fortrinsvis mellem 9 og 17.

Als Odde
Fællesskab
Helberskovgården
Sommer 2020

Opholdssted for udviklingshæmmede siden 2004 i Als, Nordjylland

Landlyst er godkendt og etableret i 2004, som et bo- behandlings- og udviklingssted for voksne udviklingshæmmede med psykiske lidelser.

På Landlyst bestræber vi os på at skabe tryghed, trivsel og udvikling for vores beboere. Ligesom vi tager udgangspunkt i, at Landlyst er beboernes hjem.