VI UDARBEJDER

Botilbud efter paragraf 104– Kognitiv sagsformulering

– Resultatdokumentation og målopfølgning ud fra den kommunale handleplan

– Udarbejdelse af individualiserede samværsvejledninger

– Dagstruktur/ugestruktur

– Årlig udførlig statusrapport