Vores VÆRDIGRUNDLAG

Udvikling, humor, respekt, forståelse og tryghed  

1. Udvikling – At kunne forstå et andet menneske og sætte sig ind i dennes udvikling af færdigheder og kompetencer.
Da stedet er barnets/den unges hjem tilstræbes: En tryg og hyggelig atmosfære, og at man i relation med andre mennesker har mulighed for at være i trivsel og udvikle færdigheder og kompetencer og danne en sund identitet.

2. Humor – 
Humoren skal være en fælles positiv oplevelse, hvor beboere, de anbragte børn/unge og det pædagogiske personale er jævnbyrdige. Humor kan skabe fællesskabsfølelse.

3. Respekt – Der skal være respekt mellem beboere, de anbragte børn/unge og det pædagogiske personale.
Vi fagprofessionelle skal kunne lytte og tage ønsker og udfordringer seriøse og behandle dem med respekt. Vi skal respektere og forstå et andet menneskes ønsker, initiativer og behov og betragte dem som ligeværdige medmennesker.

Alle har ret til medbestemmelse i den udstrækning, man kan forstå og magte det og til at gøre sin indflydelse gældende,

Vi skal tage et medansvar for fælles praktiske og pædagogiske beslutninger i forhold til beboere og de anbragte børn/unge.

4. Forståelse– Vi skal møde et andet menneske, der hvor det er. Vi skal være anerkendende og validerende i mødet.

5. Tryghed – Tryghed giver en platform for udvikling. At kende sig selv og sin baggrund giver tryghed til at turde noget nyt. Tryghed: Forudsigelighed i hverdagen, nærværende, omsorgsfulde voksne, traditioner.