RESULTATDOKUMENTATION

På Helberskovgården

Vi arbejder med resultatdokumentation via små mål/snublemål. Vi ser dokumentation som et vigtigt fagligt redskab i det pædagogiske arbejde, både til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af den daglige praksis i forhold til at sikre udvikling. Resultatdokumentationen tager udgangspunkt i det daglige arbejde omkring at skabe målrettet udvikling.

Arbejdet med små mål/snublemål har to ben:

Vi opstiller små mål dels ud fra kommunens bestilling/ handleplan og samtidigt ud fra barnets kognitive sagsformulering, som vi udarbejder på barnet, som blandt andet indeholder barnets potentialer med fokus på det som lykkes for barnet – det, barnet kan og nærmeste udviklingszone (NUZO), endvidere barnets motivation og ressourceprofil.