PRINCIPPER

For Helberskovgården  

Det er et mantra for os at skabe grobund for tryghed, trivsel og udvikling. Dette ønsker vi at gøre gennem høj faglighed, engagement og et omsorgsfuldt og relationelt arbejde og ved at anvende en relevant pædagogik og de rette metoder tilpasset det enkelte barn.

Vi ser at ethvert menneske som noget i sig selv – et unikt menneske, som altid gør sit bedste i den situation han/hun er i, hvorfor vi, som personale, må tilpasse os den enkelte med lige det, som virker i forhold til det menneske, vi står overfor. Vi har lang erfaring med at tilpasse vores pædagogik og metoder til det menneske, som vi er sammen med. Denne erfaring ser vi giver trivsel og udvikling.

I det daglige arbejde er tænkningen:

Et sundt, sikkert og trygt omsorgsmiljø med anerkendelse, trygge og stabile relationer skal skabe grundlag for tryghed og trivsel.

Tryghed og trivsel er forudsætningen for læring og udvikling af færdigheder og kompetencer, selvværd, selvtillid, selvstændighed og identitet.

Med de rette forudsætninger for at klare opgaver og udfordringer opstår den hensigtsmæssige adfærd af sig selv.