PERSONALE

På Helberskovgården 

Vi har erfaring for, at en personalegruppe med bred og forskellig faglighed og perspektiver sikrer, at vi får kigget hele vejen rundt om det menneske, vi skal støtte og hjælpe.

Pædagoger, lærere (til blandt andet skolefaglig støtte), ergoterapeuter, SOSU-assistenter, personer med faglig baggrund.

Vi har i ansættelsen af personale meget fokus på ansøgerens menneskesyn og evne til mentalisering. Dette da vi ser, at dette er en basal forudsætning for at arbejde med andre mennesker.