ORGANISERING

Teams – kontaktdage 

På opholdsstedet vil der være kontaktpersoner for børnene. Men det tænkes opbygget som kontaktteams som på voksenområdet, hvilket vi erfarer fungerer godt på Landlyst og i Villaen. Her deles personalet på en afdeling op i teams på 3-5 medarbejdere, som deler kontaktpersonrollen imellem sig, og som er ansvarlig for 2-3 beboere. Kontaktdagen deles dog kun mellem to medarbejdere.
Denne organisering bevirker, at barnet oplever, at det oftere ser kontakt-teams-personerne, og det bevirker, at mindre sårbar ved sygdom, ferier eller anden fravær. Der er dermed oftest en på arbejde, som er særlig relateret til barnet.

På opholdsstedet vil der være et team omkring det enkelte barn. Hvert team har en teamkoordinator, som står for dagsorden, referat og koordinerende indsats til øvrige medarbejdere og ledelse.

Teamet har beslutningskompetence ud fra

Teamet er på ca. 4 personer og vil varetage kontaktpersonsopgaverne omkring 2 – 3 børn og unge.

Kontaktdagen med det enkelte barn/ung deles dog kun mellem to af teampersonalerne.
Denne organisering bevirker, at barnet oplever, at det oftere ser ”kontaktpersonerne”, og det bevirker mindre sårbar ved sygdom, ferier eller anden fravær. Der er dermed oftest en på arbejde, som er særlig relateret tættere til barnet.

Der er teammøder hver 6. uge i 3 – 4 timer. Her udarbejdes kognitive sagsformuleringer, strukturer for den enkelte, samværsvejledninger med udgangspunkt i relevante metoder.

Pædagogisk leder Bente Sloth faciliterer teams og har tæt kontakt med teamkoordinatorerne og deltager på teammøderne efter behov.