PERSONALET

På Landlyst, Villaen og Helberskovgården

Personalet består af en bred vifte af uddannelser. Vi har ansat pædagoger, pædagogassistenter, SOSU-assistenter, sygeplejersker, socialrådgivere og tømrer. Ens for personalet er, at de har været på KRAP- og neuropædagogisk kursus, og det er her vores pædagogiske arbejde udspringer fra.

Poul Bo Nielsen

Forstander

Bente Sloth

Pædagogisk leder

Annemette Sloth

Bogholder

Gitte Hedemann

Pædagog

Lotte Petersen

Pædagog

Maria Gerts

Pædagog

Svend Åge Jørgensen

Pædagogmedhjælper og pedel

Lone V. Andersen

Pædagog

Annette Andersen

Pædagog

Tina M. Kristensen

Pædagogiskassistent

Dorthe Pedersen

SOSU-assistent

Jane S. Christensen

Pædagogiskassistent

Sidse Vedel

Pædagog

Michael Sørensen

Pædagogmedhjælper og pedel

Simone Rokkedahl

Socialrådgiver

Lene T. Bach

Socialpædagog

Betina Panduro

Pædagog

Kasper Ellborg

Socialrådgiver

Mette Moestrup

Pædagog

Ulla F. Jørgensen

Pædagog

Pia K. Andreassen

Pædagog og vagtplanlægger

Janne Pedersen

SOSU-assistent

Helle T. Jeppesen

Pædagogmedhjælper

Anne Marie V. Holm

Pædagog

Britt Davidsen

Rengøringshjælper

Titi Busk

SOSU-assistent

Henrik Nielsen

Pædagogmedhjælper og pedel

Opholdssted for udviklingshæmmede siden 2004 i Als, Nordjylland

Landlyst er godkendt og etableret i 2004, som et bo- behandlings- og udviklingssted for voksne udviklingshæmmede med psykiske lidelser.

På Landlyst bestræber vi os på at skabe tryghed, trivsel og udvikling for vores beboere. Ligesom vi tager udgangspunkt i, at Landlyst er beboernes hjem.