MÅLGRUPPE

Bostedet Villaen

Bostedet Villaen er et bo- behandlings- og udviklingssted for udviklingshæmmede med psykiske problemstillinger og vil ofte have diagnoser som: Angst, depression, ADHD, autisme, omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelser og epilepsi.

Beboerne kan være moderat udadreagerende og have problematikker i forhold til selvskade. De har stort behov for anerkendelse, forståelse og tryghed. En målrettet, kvalificeret og individuelt tilpasset indsats samtidig med massiv støtte til sociale aktiviteter, daglige gøremål og struktur.

Opholdssted for udviklingshæmmede siden 2004 i Als, Nordjylland

Landlyst er godkendt og etableret i 2004, som et bo- behandlings- og udviklingssted for voksne udviklingshæmmede med psykiske lidelser.

På Landlyst bestræber vi os på at skabe tryghed, trivsel og udvikling for vores beboere. Ligesom vi tager udgangspunkt i, at Landlyst er beboernes hjem.