KONTAKTPERSON

Hver beboer får allerede ved indskrivningen tildelt en fast kontaktperson

Kontaktpersonens opgave er at have den primære kontakt til forældre/familie, øvrigt netværk, sundhedsvæsen og lignende.

Kontaktpersonen udarbejder udviklingsplaner i samarbejde med leder på Landlyst.

Beboeren har en hel dag sammen med sin kontaktperson hver 14. dag. Dagen benyttes til at klare praktiske gøremål, indkøb, besøg hos familie, samtale og lignende.

Der er tilknyttet 6 fuldtidspædagoger til Bostedet Villaen.

Opholdssted for udviklingshæmmede siden 2004 i Als, Nordjylland

Landlyst er godkendt og etableret i 2004, som et bo- behandlings- og udviklingssted for voksne udviklingshæmmede med psykiske lidelser.

På Landlyst bestræber vi os på at skabe tryghed, trivsel og udvikling for vores beboere. Ligesom vi tager udgangspunkt i, at Landlyst er beboernes hjem.