VISITATIONSPROCEDURE

2021 – Fonden Buddumhuse  

Forstander har kontakt til visiterende kommuner og har ansvaret for, at kommunerne har kendskab til Fonden Buddumhuse. Vi har en hjemmeside, vi står på tilbudsportalen, vi sender materiale om stedet ud til sagsbehandlere og visitations myndigheder.

Det er kommunerne, der henvender sig til Fonden Landlyst om borgere, som har brug for en plads på stedet.

Pårørende til eventuelle nye beboere eller unge, som efterspørger en plads er altid velkommen til at søge information om Fonden Buddumhuse, en uforpligtende telefon samtale eller et møde om forholdene på Fonden Buddumhuse. Vores dør står altid åben. Det er dog vigtigt at huske at det er kommunerne, der visiterer til en plads på Fonden Buddumhuse.

Når forstander og pædagogisk leder modtager henvendelser fra kommuner, så vurderer de om vedkommende borger er i målgruppen og om det er en opgave, der matcher Fonden Buddumhuse.

Fonden Buddumhuse stiller krav om fyldestgørende materiale om borgeren og gerne et besøg hos borgeren, samtale med personale og/eller pårørende eller værger.

Hvis der er et match og ledelsen har lavet aftale med visiterende kommune, henvender ledelsen sig til den relevante afdelingskoordinator og medarbejderrepræsentant. De får relevant materiale til gennemlæsning, og de involveres i matchningen, og i den indsats, der skal ydes og ressourcer i forhold til den borger, der skal visiteres.

I de tilfælde, hvor borgeren selv er involveret i processen, inviteres vedkommende på besøg eller tilbydes praktik hos os. Vi lægger stor vægt på at borgeren selv involveres og er medbestemmende, hvis vedkommende har evner og mulighed for det.

Hvis det er muligt, inddrages pårørende og værger i processen.

Når der er et match, og der er enighed om indflytning, meddeles det til hele personalegruppen, og der sættes gang i indslusnings-processen. Der beskrives en indsats med baggrund i det modtagne materiale og i samtaler og besøg. Hvis der kan opnås samtykke, indledes et samarbejde med afgivende skole, andre institutioner og pårørende eller værge om en god overlevering og en god indslusning.

Det team som skal arbejde med beboeren, involveres i indslusningsprocessen og indsatsen. Og der udpeges kontaktpersoner.

Leder udarbejder kontrakt og laver aftaler om betaling mv.

Pædagogisk leder udarbejder kognitiv sagsformulering og beskriver indsats og aftaler mål med kontaktperson, sagsbehandler og beboeren.

Opholdssted for udviklingshæmmede siden 2004 i Als, Nordjylland

Landlyst er godkendt og etableret i 2004, som et bo- behandlings- og udviklingssted for voksne udviklingshæmmede med psykiske lidelser.

På Landlyst bestræber vi os på at skabe tryghed, trivsel og udvikling for vores beboere. Ligesom vi tager udgangspunkt i, at Landlyst er beboernes hjem.