UDVIKLINGSPLANEN

Ved indskrivning udarbejdes der en udviklingsplan 

Udviklingsplanen indeholder følgende:

  • Resumé af tidligere sagsakter
  • Pædagogisk observationsrapport
  • Neuropsykologisk undersøgelse/PAS vurdering

Udviklingsplanen revurderes hvert halve år.

Udviklingsplanen indeholder ligeledes beboerens egne forventninger og ønsker til opholdet. Der beskrives sammen med beboeren ønsker om både kortsigtede og langsigtede mål.

Der udarbejdes desuden konkrete aftaler om daglige gøremål, økonomi, medicin og hygiejne.

Der planlægges fremtidige møder, beskæf-tigelse, følgeskab samt transport. På det personlige plan vil der blive planlagt samvær og kontakt med forældre og netværk, deltagelse i socialt fællesskab samt personlig udvikling.

Udviklingsplanen indeholder således både faktuelle oplysninger om beboeren, der understøtter fremtidige målsætninger, samt beboerens egne ønsker og forventninger til opholdet.

Der udarbejdes ny PAS vurdering hvert halve år.

PAS er et pædagogisk analyse og vurderingssystem der beskriver beboerens potentialer, kompetencer og problemområder med det formål at udarbejde en udviklingsplan.

PAS vurderingen anvendes samtidigt som en metode til at evaluere den pædagogiske indsats. PAS beskriver hvorvidt de valgte pædagogiske metoder har en positiv effekt i forhold til beboerens udvikling af kompetencer og synliggørelse af potentialer.

Opholdssted for udviklingshæmmede siden 2004 i Als, Nordjylland

Landlyst er godkendt og etableret i 2004, som et bo- behandlings- og udviklingssted for voksne udviklingshæmmede med psykiske lidelser.

På Landlyst bestræber vi os på at skabe tryghed, trivsel og udvikling for vores beboere. Ligesom vi tager udgangspunkt i, at Landlyst er beboernes hjem.