Vores SAMARBEJDE MED KOMMUNEN

Bostedet Landlyst tilstræber et tæt samarbejde med kommunen 

Landlyst vil være koordinator i forhold til de behandlings- og aktivitetsmæssige tiltag der iværksættes og vil derfor i hele forløbet være den der orienterer sagsbehandler om den samlede status for beboeren.

Der fremsendes revurderet udviklingsplan til kommunen en gang årligt eller efter aftale med visiterende kommune.

Der afholdes fast opfølgningsmøde én gang årligt eller oftere efter behov.

Opholdssted for udviklingshæmmede siden 2004 i Als, Nordjylland

Landlyst er godkendt og etableret i 2004, som et bo- behandlings- og udviklingssted for voksne udviklingshæmmede med psykiske lidelser.

På Landlyst bestræber vi os på at skabe tryghed, trivsel og udvikling for vores beboere. Ligesom vi tager udgangspunkt i, at Landlyst er beboernes hjem.