Paragraf 104 – INTERNT DAGTILBUD

Paragraf 104 – Et dagtilbud med praktisk – kreative aktiviteter og hjernegymnastik

Formålet med dagtilbuddet gennem paragraf 104 er at skabe en meningsfyldt hverdag, hvor beboerne oplever glæden ved at udføre et stykke arbejde. Udvikle motorik, kreative evner og inspirere beboerne til fysisk aktivitet.

Vi ønsker at skabe det bedste tilbud til den enkelte.

Vi ønsker at bidrage til at den enkelte føler sig set, hørt og mødt på sine ressourcer, motivation, evner og færdigheder.

Vi tager udgangspunkt i Howard Gardners mange intelligenser og således tage udgangspunkt i den enkeltes kompetenceområder og interesseområder.

Vi forsøger at bygge et meningsgivende dagsprogram op i A huset, hvor den enkelte blandt andet vil opleve genkendelighed og forudsigelighed, men også bliver mødt på sine evner og interesser for der igennem at opnå succes og trivsel.

Vi vil gerne, at den enkelte oplever mening i sin deltagelse i A huset, at den enkelte kan håndtere og begribe hensigten med de opgaver, han/hun møder der.

A huset skal være et sted, hvor dagen bliver overskuelig og tryg.

Aktiviteterne er f.eks.

Svømning, ridning, motion.
Musik, skolefag, hjernegymnastik.
Pedel, træ og metalværksted
Havearbejde, små bo-træningsopgaver.
Kreativt, årstidens temaer.

Ønsker du at høre mere om vores botilbud, så kontakt os endelig for en snak. Tryghed er grundstenen i vores tilbud.

Ridning med gruppe i paragraf 104 som er internt dagtilbud
Bål på hyttetur med med gruppe i paragraf 104 internt dagtilbud

Opholdssted for udviklingshæmmede siden 2004 i Als, Nordjylland

Landlyst er godkendt og etableret i 2004, som et bo- behandlings- og udviklingssted for voksne udviklingshæmmede med psykiske lidelser.

På Landlyst bestræber vi os på at skabe tryghed, trivsel og udvikling for vores beboere. Ligesom vi tager udgangspunkt i, at Landlyst er beboernes hjem.