Vi er basis for tryghed, trivsel og udvikling

Vi tilbyder bosted efter §§ 107 og 108, opholdssted efter § 66

samt internt dagtilbud efter § 104 i Hadsund og Als i Nordjylland

Vi har ledige pladser på Landlyst § 107 og Helberskovgården § 66

Fonden Landlyst har skiftet navn til Fonden Buddumhuse

Sommer 2020
Bostedet Landlyst - vi har 1 plads ledig!

§ 107 og § 108
Læs mere her

null
Bostedet Villaen

§ 107 og § 108
Læs mere her

null
NYHED! Opholdsstedet Helberskovgården. Vi har lige nu 3 pladser besat - 3 pladser ledige!

§ 66 - Læs mere her

null
Til sagsbehandlere

Læs mere her

null
Til pårørende

Læs mere her

null
§ 104 - Internt dagtilbud

Læs mere her

Om Fonden Buddumhuse

Botilbud og dagtilbud efter

Paragraf 66, paragraf 107, paragraf 108 & paragraf 104 i Nordjylland

Fonden Buddumhuses menneskesyn: Det humanistiske menneskesyn

 

Mennesket er et subjekt, et jeg, som har frihed, ansvar og menneskeværdighed.

 

Mennesket må aldrig betragtes som et middel.

 

Mennesket er altid et mål i sig selv, hvilket betyder, at det altid kan gøre krav på respekt for sin egen skyld.

Flag

Bosted for udviklingshæmmede siden 2004

Landlyst er godkendt og etableret i 2004, som et bo- behandlings- og udviklingssted for voksne udviklingshæmmede med psykiske lidelser. På Landlyst bestræber vi os på at skabe tryghed, trivsel og udvikling for vores beboere. Ligesom vi tager udgangspunkt i, at Landlyst er beboernes hjem.

Landlyst involverer gerne beboernes familier og netværk. Vi bruger de naturoplevelser og aktivitetsmuligheder, der er i lokalområdet med henblik på at skabe optimale udviklingsforløb. Se dig omkring på hjemmesiden og få et indtryk af hverdagen på Landlyst. Vi vil altid gerne mødes med jer, hvis I ønsker yderligere information om Landlyst.

Botilbud efter paragraf 66, paragraf 107 og paragraf 108 samt internt dagtilbud efter paragraf 104

Bostedet er et botilbud med beliggenhed i Nordjylland og er godkendt iht. Servicelovens paragraf 66, 104, 107 samt 108.