Velkommen til Fonden Buddumhuse

Vi er basis for tryghed, trivsel og udvikling!

Et bo- og opholdssted efter § 107, § 108 og § 43 samt dagtilbud efter § 104

Sommer 2020
BOSTED - LANDLYST

§ 107 og § 108
Læs mere her

null
BOSTED - VILLAEN

§ 107 og § 108
Læs mere her

null
OPHOLDSSTED - HELBERSKOVGÅRDEN

§ 66 - Læs mere her
Vi har lige nu 1 plads ledig

null
Til sagsbehandlere

Læs mere her

null
Til pårørende

Læs mere her

null
§ 104 - Internt dagtilbud

Læs mere her

Om Fonden Buddumhuse

Botilbud og dagtilbud efter

Paragraf 43, paragraf 104 , paragraf 107 & paragraf 108 i Nordjylland

Fonden Buddumhuses menneskesyn: Det humanistiske menneskesyn

 

Mennesket er et subjekt, et jeg, som har frihed, ansvar og menneskeværdighed.

 

Mennesket må aldrig betragtes som et middel.

 

Mennesket er altid et mål i sig selv, hvilket betyder, at det altid kan gøre krav på respekt for sin egen skyld.

Flag hejst af bebeoer på botilbud

Bosted for udviklingshæmmede siden 2004

Landlyst er godkendt og etableret i 2004, som et bo- behandlings- og udviklingssted for voksne udviklingshæmmede med psykiske lidelser iht. paragraf 104, 107, 108 og 66. På Landlyst bestræber vi os på at skabe tryghed, trivsel og udvikling for vores beboere. Ligesom vi tager udgangspunkt i, at Landlyst er beboernes hjem.

Landlyst involverer gerne beboernes familier og netværk. Vi bruger de naturoplevelser og aktivitetsmuligheder, der er i lokalområdet med henblik på at skabe optimale udviklingsforløb. Se dig omkring på hjemmesiden og få et indtryk af hverdagen på Landlyst. Vi vil altid gerne mødes med jer, hvis I ønsker yderligere information om Landlyst.

Botilbud efter paragraf 66, paragraf 107 og paragraf 108 samt internt dagtilbud efter paragraf 104

Bostedet er et botilbud med beliggenhed i Nordjylland og er godkendt iht. Servicelovens paragraf 66, 104, 107 samt 108.